Books

Moraali ja arkkitehtuuri, Morality and Architecture 1990

Punk on kuollut, eläköön hardcore, Punk is dead, long live Hardcore 2009

Alkuperä, Origin 2013

Miten tavarat ovat - sisustamisen toisinajattelijoita

The Way of Things - Dissidents of Interior Design 2018