Books

Moraali ja arkkitehtuuri 1990

Punk on kuollut, eläköön hardcore 2009

Alkuperä, siirtymiä ajassa  2013

Miten tavarat ovat, The Way of Things-Dissidents of Interior Design 2018

Hei elämä - heräävän Suomen kuvia  2020

Pysäkkiaikakirjat 2021