The Works of Juha-Pekka Inkinen

Monet tuntevat Inkisen autiotaloja esittävistä näyttelyistä: Pitkä ja kaunis ystävyys sekä Moraali ja arkkitehtuuri 1,2 ja 3. Inkinen on julkaissut myös Moraali ja arkkitehtuuri - nimisen kirjan. Päällimmäisiä teemoja Inkisen tuotannossa on kaksi: Yhteiskunnan tila ja aika, joita kaikki työt tavalla tai toisella kiertävät.

Jokaisen asian takaa voi löytää tilan, josta näkee valtarakennelmien taakse.

Kuvan kauneus läpäisee katsojan suojaukset.

I am known by many for my exhibitions presenting abandoned houses: Long and beautiful friendship, as well as Morality and architecture 1,2 and 3. I have also published a book named Morality and architecture. The main themes in my productions are time and the state of society. All my work touches on these topics in one way or another.

A space can be found behind everything, that you can see behind the power structures. Beauty of the picture penetrates the viewer's shield.